Разлика между WAP и рутера

Разлика между WAP и рутера

Някои хора изпитват трудности при избора дали да получат WAP (безжична точка за достъп) или рутер за дома или офиса си. Има голяма разлика между функциите на двете. Рутерът е мрежов елемент, който дешифрира къдеданнипакетите трябва да отидат. За сравнение, WAP е простоалтернативакъм проводници, които позволяват на компютрите да се свързват безжично и осигурява aстепенна мобилността към потребителя.Най-голямото използване на рутери в домовете и дори в бизнеса е да действат като интерфейс междуинтернети частната мрежа; като по този начин позволява на множество компютри да имат достъп до интернет едновременно. Устройството само за WAP не може да действа в същия капацитет и все още се нуждае от рутер за тази цел. Освен интернет свързаност, рутерът предлага и разширени функции, които се занимават със сигурността. Рутерите обикновено имат защитна стена и могат да изпълняват NAT за защита на вътрешната мрежа от външни атаки. WAP не разполагат с тази възможност.

За SOHO рутерите има два основни типа; жични и безжични. Кабелен рутер разчита единствено на кабелни Ethernet връзки за свързване на компютри сформамрежа. От друга страна, безжичният рутер все още има портове за Ethernet кабели, но добавя WAP към микса, за да позволи безжични връзки. Тъй като WAP е интегриран в рутера, обичайните термини WAP и безжичен рутер се използват взаимозаменяемо при позоваване на устройството.

Въпреки че интегрирането в рутер е най-често срещаният начин за използване на WAP, има и WAP устройства, които не са задължително интегрирани в рутери. Устройства като безжични удължители и безжични мостове имат точка за достъп, но не изпълняват функцията за маршрутизиране. Той просто предаваданнипакети, получени в друг WAP с функции за маршрутизиране. Тези устройства просто разширяват обхвата на безжичната мрежа и са доста полезни за преодоляване на препятствия, които блокират сигнала от безжичния рутер.

Изборът между рутер и безжична точка за достъп не е толкова основен проблем, колкото двата термина вероятноозначавасъщото нещо, ако рутерът има безжични възможности.

Резюме:

1. WAP е устройство, което позволява на клиентите да се свързват безжично, докато рутерът е мрежово устройство, което насочва трафика от един мрежов елемент към друг
2. WAP не може да осигури достъп до интернет, докато рутерът може
3. Рутерът има разширени функции, липсващи в WAP
4. Рутерите могат да имат или да нямат WAP в себе си
5. Има WAP, които не са интегрирани в рутери