Разлика между WAP и Интернет

WAP срещу Интернет

Интернет се отнася до взаимовръзката на компютри в целия свят, за да позволи по-лесно споделяне на данни, видео или дориглассигнали. TheИнтернет е широка мрежова връзкасъставен от по-малки мрежови връзки, например локални мрежи или широкообхватни мрежи, и човек може лесно да избере какво да споделя с другите или какво да получава от други. WAP се отнася до протокол за безжично приложение и той се използва от хора, които притежават някои преносими устройства като мобилни телефони за обменинформациякато имейли или дори за изтегляне на музика. Някои от безжичните мрежи, които се поддържат от WAP, са множественият достъп с кодирано разделение и глобалните системи за мобилни приложения.За достъп до Интернет с помощта на компютри може да се използват големи браузъри като Mozilla Firefox или Internet Explorer. Тези браузъри обикновено позволяват на потребителя достъп до повечеинформацияот Интернет, а също и за изтегляне или качване на големи файлове. WAP, който използва Интернет, използва мини браузъри като Operaминикоито имат файлове с малки размери, за да могат удобно да се поберат в малките капацитети за съхранение на преносимите устройства. Тези мини-браузъри позволяват достъп само до ограничена информация и обикновено не са ефективни за огромни интернет приложения.

Интернет услугите обикновено се предоставят от местните доставчици на интернет услуги в зависимост отдържаваоткъдето идва човек. Тези доставчици на интернет услуги обикновено отговарят за наблюдението, поддържането и ремонта на интернет връзките на своите клиенти и правят всичко това срещу такса, която обикновено се начислява в края на месеца. WAP услугите се предоставят и поддържат от компаниите, които поддържат работата на преносими устройства, например доставчиците на мобилни услуги, и те също таксуват такса за своите услуги.

WAP може да бъде достъпен от всяко място, доколкото лицето с преносимото устройство се намира в региона, покрит от доставчиците на услуги, поддържащи работата на устройството. Регионите, обхванати в такъв случай, обикновено са големи и следователно собственикът на такова устройство е уверен в WAP връзка през повечето време. Пълният достъп до Интернет изисква използването на aкомпютъри следователно човек може да прави това само когато използва компютъра и това ограничава местата, където може да се осъществи достъп до Интернет.

Не е нужно да променяте настройките на WAP всекивремепремествате се на ново място и това го прави много удобно, доколкото сте в обхвата на вашия доставчик на услуги. За интернет връзка трябва да коригирате настройките за интернет връзка на вашия компютър всеки път, когато се преместите в нова точка на свързване. Това е така, защото различните доставчици на услуги и различни организации имат различни интернет настройки, например Интернетпротоколадреси.

Резюме:

1. WAP е безжична връзка, докато Интернет не е и използва такива връзки като оптичните кабели.
2. WAP използва мини браузъри като Opera mini, докато Интернет използва браузъри с големи файлове като Internet Explorer.
Интернет услугите се предоставят от доставчици на интернет услуги, докато WAP услугите се предоставят от компании, които поддържат работата на преносимите устройства.
3. WAP може да бъде достъпен от всяко място, докато Интернет може да бъде достъпен само от място с интернет връзка.
4. Трябва да променяте настройките на Интернет всеки път, когато сменяте местоположението, но не е нужно, когато използвате WAP.