Разлика между URL и IP адрес

URL и IP адрес

За да намерите това, което искате в интернет, трябва да имате указател къде да го намерите. URL адресите (Uniform Resource Locators) и IP адресите са само идентификатори, използвани за тази цел. Основната разлика между URL и IP адреса е към какво сочат. IP адресът основно сочи към компютър, независимо дали е физическият или виртуален, както в случая на споделен хостинг. За сравнение, типичен URL адрес съдържа използвания протокол (т.е. HTTP, FTP), името на домейна или IP адреса, пътя и идентификатора на незадължителен фрагмент. Очевидно е да се види, че IP адресът може да бъде част от URL адрес, въпреки че е по-често да се вижда име на домейн вместо IP адрес.Тъй като по-голямата част от използването на URL адреси имат името на домейна вместо IP адреса, е необходимо да се обработи заявката чрез сървър на имена на домейни (DNS), за да се преобразува името на домейна в IP адрес. Без DNS, заявкатаби сесе провалят катокомпютърне би могъл да намери хоста. Разработването на URL идва отфактче IP адресите са много по-трудни за запомняне от думите, които са свързани със съдържанието или целта на сайта.

Едно нещо, коетоинтернетв момента е изправено пред бързото изчерпване на пула от IP адреси поради бързия растеж на интернет. Ето защо IPv6 е разработен, за да увеличи максималния брой IP адреси, които могат да бъдат използвани. От друга страна, на практика няма ограничение за броя на възможните URL адреси, тъй като няма ограничение за името. Също така е много често по-големите сайтове да имат множество URL адреси, насочени към един и същ сайт, за да се гарантира, че потребителите им не са подведени от хора, които могат да регистрират подобно име на домейн.

За да обобщим всичко, URL адресът е по-изчерпателен указател за това, което искате в интернет и къде е намерено. IP адресът е само адресът на компютъра. Някои компютри могат да имат поведение по подразбиране при достъп и въвеждането на IP адреса в браузъра веднага ще използва HTTP протокола и ще премине към страницата с индекс на сайта.

Резюме:

1. IP адресът просто посочва местоположението, докато URL адресът определя местоположение, протокол и конкретен ресурс
2.URL изисква DNSсървърдокато IP адресът не го прави
3. URL адресите са неограничени, докато IP адресите са ограничени
4. IP адресите и URL адресите имат връзка едно към много