Разлика между приложението на клиентския сървър и уеб приложението

Приложение за клиентски сървър срещу уеб приложение

Приложение, което се изпълнява от страна на клиента и има достъп до дистанционнотосървързаинформациясе нарича клиент / сървърно приложение, докато приложение, което работи изцяло в уеб браузър, е известно като уеб приложение. Клиентският сървър винаги отправя заявки към отдалечения сървър, за да получи някаква информация. Потребителското взаимодействие със сървъра винаги се осъществява чрезпотребителски интерфейс или приложениеот страна на клиента. Потребителското взаимодействие в уеб приложение се осъществява чрез уеб браузър. Приложението на клиентски сървър може да бъде специфично за платформата, както и за различни платформи, в зависимост от използвания език за програмиране. Уеб приложението е независимо от платформата, тъй като те изискват само уеб браузър. Езикът на различни платформи прави приложението да изглежда естествено за платформата или операциятасистемана клиента.Приложението клиент / сървър винаги се инсталира на клиентакомпютърза разлика от уеб приложението. Уеб приложенията могат да се изпълняват директно в браузърите и следователно не изискват никаква инсталация. Приложението на клиентски сървър използва двустепенна архитектура, докато уеб приложението използва многостепенна архитектура, която се състои от; потребителски клиент, средно ниво и сървър на приложения. Уеб приложението използва еднопотребителска система, за разлика от клиентско сървърно приложение, което използва двама потребители: клиент и сървър.

Уеб приложение се хоства в контролирана от браузър среда или често се програмира на език, който поддържа браузъра. JavaScript е най-широко използваният език, поддържан от браузъра. В клиент / сървърните приложения сървърната машина е хост, който изпълнява програми с един или няколко сървъра, споделящи своите ресурси с клиенти. Клиентът винаги иска от сървъринформацияили съдържание, без да споделя някой от неговите ресурси.

В клиентско / сървърно приложение е трудно да се тестват грешки в скриптове, докато в уеб приложенията е лесно да се тестват грешки в скриптове. Специфични типове клиенти, използвани в модел клиент / сървър, са уеб браузърите,електронна пощаклиенти и клиенти за онлайн чат. Видовете използвани сървъри са: уеб сървъри, ftp сървъри, сървъри за приложения,даннибазови сървъри, сървъри на имена, файлови сървъри, пощенски сървъри, терминални и печатни сървъри.

В модел клиент / сървър сървърът често се претоварва, тъй като броят на едновременните клиентски заявки се увеличава. В уеб приложение този проблем е изключен, тъй като съвместимият уеб браузър е всичко, което е необходимо, за да работи уеб приложението. Някои от примерите за уеб приложения включват: Yahoo mail, Gmail, WebOffice, Google Apps, Microsoft Office Live, WebEx и др.

Резюме:

1. Клиентско / сървърно приложение използва двустепенна архитектура, докато уеб приложението използва многостепенна архитектура.
2. В приложение клиент / сървър взаимодействието на потребителя със сървъра се осъществява главно чрез потребителски интерфейс, докато в уеб приложението потребителското взаимодействие се осъществява чрез съвместим уеб браузър.
3. Клиент / сървърно приложение липсва устойчивост, защото ако сървърът се провали, заявките не могат да бъдат изпълнени, докато уеб приложението показва стабилност.
4. Приложението клиент / сървър изисква инсталиране на машината на клиента, докато уеб приложението може да се стартира директно от съвместим уеб браузър.
5. В модел клиент / сървър сървърът може да се претовари с нарастващите клиентски заявки, което води до ниска производителност, докато множество потребители могат да използват уеб приложение едновременновремеи също така осигуряват превъзходна производителност.