Разлика между JVM и JRE

JVM срещу JRE

Java е език за програмиране на високо ниво, който е уникален по начина, по който програми, написани на него, могат да се изпълняват на почти всяка платформа. Но преди да можете да стартирате програмата на компютър, трябва да инсталирате определен софтуер; някои хора го наричат ​​JVM, докато други използват JRE. Въпреки че повечето хора се позовават на едно и също нещо, има известни разлики между JVM и JRE. JVM всъщност е приложение, което е част от JRE. За да стартирате приложение, ви е необходим JRE, който съдържа JVM.JVM означаваJavaВиртуална машина и тя създава виртуалнакомпютъркойто разбира кода, с който са написани Java програми. Java програмите не са написани по специфичен за ОС начин. Това му осигурява възможността да се изпълнява на всяка платформа, но изисква използването на JVM за основно превеждане на командите от байтовия код на Java към конкретния машинен код.

Не всичко необходимо от всички програми се съдържа в JVM. Някои се намират в така наречените пакетни класове. Пакети като AWT, Swing, lang и много други предоставят по-сложни възможности на JVM. Когато комбинирате всички тези поддържащи файлове заедно с JVM, това се нарича JRE или Java Runtime Environment. С най-прости думи, JRE е комбинация от JVM и много поддържащи файлове като пакети, които осигуряват средата, от която може да се изпълнява Java програма.

Тъй като няма вероятност краен потребител да редактира или създава Java приложения, JRE не съдържа никакви файлове, свързани с кодиране, проверка и отстраняване на грешки на Java приложения; всичко, което се намира в друг софтуерен пакет Java. Това минимизира размера на JRE, за да улесни и ускори повечето потребители да изтеглят и инсталират JRE. Всяка софтуерна платформа (т.е. Windows, Linux, Mac) има свои собствени JRE и JVM, коитоби сеработи само върху него и в никоя друга. Така че трябва да внимавате при изтеглянето на конкретен JRE за операционната система, която имате. Всяка версия на JRE винаги би съдържала своя допълващ се JVM, така че няма съмнение за грешен JVM.

Резюме:

1. JVM е само една част от JRE
2. JRE съдържа класове Java пакети освен JVM