Разлика между Eval и Bind

Eval срещу Bind

Функциите Eval и Bind обикновено намират приложения в обвързването на данни в ASP.NET. ASP.NET е разработен от Microsoft в полза на уеб програмисти и дизайнери на уебсайтове. ASP.NET помага при създаването на динамично съдържание за уеб страници и уеб сайтове, както и за уеб софтуер и приложения. Всъщност уеб страниците на ASP.NET се считат за основните градивни елементи за различни усъвършенствани уеб приложения. Уеб страниците с разширение .aspx имат или статично, или динамично съдържание, което се съхранява - използването на ASP.NET позволява повече функционална свобода и по-голяма гъвкавост за програмистите.

Обвързването на данни, шаблоните и създаването на персонализирани колони в ASP.NET изисква човек да използва методите Eval и Bind, за да обвърже контролите. Използването на метода Eval е само за четене, което означава, че потребителят може да контролира само стойностите на дисплея. Методът Bind, от друга страна, позволява на потребителите да променят и актуализират данните - стойностите, въведени в колона, могат да бъдат променяни или променяни чрез контролите TextBox и CheckBox. Това е основната разлика между Eval и Bind - шаблонът може да се редактира, променя, модифицира или изтрива с помощта на метода Bind, докато методът Eval позволява да се въвеждат само желаните стойности.Синтаксисът на обвързване на данни позволява на потребителите да вмъкват, модифицират, променят, променят, извличат или изтриват данни от шаблон или колона на уеб страница. Изразът на данни в контролите като FormView, GridView и др. Може да бъде оценен с помощта на метода Eval, който позволява свързване само в контрола, обвързан с данни. Стойностите на данните могат да бъдат извлечени с метода Eval - те не могат да бъдат модифицирани или изтрити. Методът Bind, от друга страна, позволява контролите, свързани с данни, да бъдат модифицирани в допълнение към извличането и следователно е за предпочитане пред метода Eval.