Разлика между ANSI и Unicode

ANSI срещу Unicode

ANSI и Unicode са двекодиране на символикоито в един или друг момент са били широко използвани. Използването е и основната разлика между двете, тъй като ANSI е много стар и се използва от операционни системи като Windows 95/98 и по-стари, докато Unicode е по-ново кодиране, което се използва от всички текущи операционни системи днес. ANSI имаше много ограничения, които не бяха очевидни по време на ранните етапи на използването му, но станаха болезнено ясни, след като изчисленията започнаха да се разпространяват в световен мащаб.Основният недостатък на ANSI е използването на много кодови страници, в зависимост от използвания език; има един за английски (известен като западноевропейски латински), гръцки, турски, иврит, арабски и много други. Няма проблем, когато всички компютри, които имат достъп доданниизползвайте една и съща кодова страница, но когато се използват различни кодови страници, прочетените данни няма да бъдат същите като записаните данни. Това може да доведе до повреда на данните и дори сривове на програми при определени сценарии.

Причината, поради която ANSI не може да побере, е, че използва само 8 бита, за да представи всяка кодова точка. Тази ширина е фиксирана и има общо 256 различни комбинации. За сравнение, Unicode използва максимум 32 бита за всяка кодова точка; използва се с фиксирана ширина в UTF-32. Но тъй като използването на четири байта за всеки символ е толкова голяма загуба на пространство, в UTF-8 и UTF-16 се използва кодиране с променлива ширина, за да се спести място.

Тъй като Unicode е по-нов стандарт, очаква се по-старите операционни системи да не го поддържат. Въпреки че кодовите точки на UTF-8 и ANSI са почти идентични, по-старите операционни системи като Windows 95 не могат да работят с него. Следователно програми, които използват Unicode, няма да могат да работят правилно на тези операционни системи. По отношение на обратното или изпълнението на програми, кодирани с ANSI, на по-нови операционни системи е възможно, тъй като има механизми за преобразуване между ANSI и Unicode. Само имайте предвид, че преобразуването добавя малко допълнителни разходи за обработка. Това може да не е важно, като се имат предвид днешните компютри, но все пак си струва да се отбележи, за да се подобри ефективността на програмата.

Резюме:

1. ANSI е много старо кодиране на символи и Unicode е текущият стандарт, който се използва днес
2. ANSI използва различни страници за различни езици, докато Unicode не
3. ANSI използва кодиране с фиксирана ширина, докато Unicode може да използва както фиксирана, така и променлива ширина
4. Unicode програмите няма да работят на по-стари системи
5. Програмите ANSI са по-бавни от програмите Unicode на настоящите компютри